Nyheder

 • Nyt fra bestyrelsen

  Kære medlemmer af grundejerforeningen,

  Den egentlige sommerhussæson nærmer sig enden, og vi har vist alle nydt en skøn sommer her på Agersø med masser af solskin og herligt fri af Coronarestriktioner. Ikke mindst havde vi en rigtig hyggelig sommerfest i slutningen af juli – efter Coronapause. Det er der altsammen grund til at glæde sig over. Blot et enkelt opmærksomhedspunkt fra bestyrelsen. I sommerens løb har der været et par eksempler, hvor løst gående hunde har været til gene. Forhold vedrørende hunde har tidligere, som mange vil kunne huske, været oppe og vende på en generalforsamling. Nærmere bestemt den generalforsamling i april 2016, hvor en såkaldt “fortolkning” af den deklaration, der gælder for grundejerforeningen, blev drøftet og vedtaget. Nedenfor er gengivet den relevante bestemmelse i §10 i deklarationen og (med kursiv) den fortolkning, som generalforsamlingen vedtog:

  Stk. 3

  Ud over hunde og katte må der ikke holdes dyr, der opholder sig udendørs.

  Fortolkning:

  Hunde skal henhold til Lov om Naturbeskyttelse i perioden 1. April til 30. September føres i snor både i udstykningen, på fællesarealet og på stranden. I perioden 1. Oktober til 31. Marts må hunde løbe frit på fællesarealet, når en af ejerens familie/bekendte/lejere er på fællesarealet, hvorimod ejerne ikke på noget tidspunkt må lade hundene løbe ind på andres grunde.

  Generelt må hundes adfærd og gøen ikke være til gene for naboerne.

  Bestyrelsen opfordrer til, at alle bakker op om og respekterer den fortolkning, der som nævnt blev besluttet på generalforsamling i 2016, samt at eventuelle lejere opfordres til at gøre det samme. På forhånd tak.

  På bestyrelsens vegne

  Jørgen Abild Andersen
  formand