Kontakt bestyrelsen

Grundejerforeningen ledes af en bestyrelse bestående af mellem 3 og 7 medlemmer der vælges for en 2 års periode. Bestyrelsen mødes 3 gange om året eller efter behov og består af i øjeblikket af 4 medlemmer:

Formand
Jørn Elgeti (valgt første gang i 2015, genvalgt i 2017)
Digevej 3

Telefon: +45 xx xx xx xx
elgeti@elgeti2.dk

Bestyrelsesmedlem
Bjarke Hauerslev Müller (valgt første gang i 2017)
Digevej 25
bjarkehauerslevlarsen@gmail.com

Kasserer

Sekretær
Ingrid Dyhr Toft (valgt første gang i 2012, genvalgt i 2018)
Digevej 47
ingrid.dyhr.toft@gmail.com