Kontakt bestyrelsen

Grundejerforeningen ledes af en bestyrelse bestående af mellem 3 og 7 medlemmer der vælges for en 2 års periode. Bestyrelsen mødes 3 gange om året eller efter behov og består af i øjeblikket af 6 medlemmer:

Formand
Jørgen Abild Andersen (valgt første gang i 2019, senest genvalgt i 2023)
Digevej 111

jaa@abildandersenconsulting.dk

Kasserer
Bjarke Hauerslev Müller (valgt første gang i 2017, senest genvalgt i 2023)
Digevej 25

bjarkehauerslevlarsen@gmail.com

Sekretær
Per Carlsen (valgt første gang i 2020, senest genvalgt i 2022)
Digevej 81

carlsen.18@hotmail.com

Øvrige bestyrelsesmedlemmer
Vibeke Toft Müller (valgt første gang i 2022)
Digevej 67

vibeketoftmuller@gmail.com

Povl-Christian Jensen (valgt første gang i 2022)
Digevej 113

pcj@vietoften.dk

Solvejg Carlsen (valgt første gang i 2023)
Digevej 1

solvejg.carlsen@gmail.com